Posted on

Contoh Folio Program Pembangunan Guru Baharu

download free g talk dwnload

LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU ( PPGB ) posted by Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid on Guru, Pengalaman Guru, Persediaan Penempatan Guru. Laporan Orientasi Program Pembangunan Guru Baharu Tarikh Hari: 9 Februari 2011: RabuTempat: Bilik Mesyuarat SMK Kota Masai 2 Masa: 10 a.m seh.

Program ini akan berlangsung sepanjang satu tahun bermula daripada tarikh guru tersebut ditempatkan di sekolah. Dan dalam tempoh tersebut, guru baharu tadi akan dibimbing oleh guru mentor yang akan bertindak memberi tunjuk ajar dan pendedahan kepada guru baharu. Pendedahan yang dimaksudkan adalah yang pembelajaran melalui bimbingan terus yang melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran, pengurusan tugas dan juga program sekolah, pengurusan kelas, pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum, pengurusan majlis dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan murid.

Contoh Folio Program Pembangunan Guru BaharuContoh Folio Program Pembangunan Guru BaharuContoh Folio Program Pembangunan Guru Baharu

Visual Studio 2010 Shell Invalid License Data Reinstall Is Required 2013. Jadi, boleh juga dikatakan program PPGB ini adalah proses pementoran terus kepada guru baharu dalam menyediakan mereka dengan situasi sebenar dunia pendidikan. Secara tak langsung ini juga dapat meningkatkan profesionalisme keguruan bagi guru baharu dan menyediakan guru baharu yang siap untuk melakukan transformasi berkesan kepada pendidikan di Malaysia. Folio PPGB Pada akhir proses bimbingan ini, guru baharu perlulah menyiapkan Folio PPGB yang mengandungi maklumat berikut.