Posted on

Manual Utilizare Masina Cusut Electrica Nicoleta

download windows 7 on mac without disc

Manual Utilizare Masina Cusut Electrica Nicoleta

Instructiuni / manual de utilizare masina de cusut Nicoleta. Masina de cusut electrica Nicoleta, carcasa metalica. Electrocasnice » Masini de cusut 150 lei. Botosani 18 iul Vand masina de cusut Nicoleta. Electrocasnice » Masini de cusut. Documents Similar To Masina de cusut electrica Sanda Manual. Masina de Cusut Nicoleta. Manual de utilizare.

Embed 256376385-Manual-Instructiuni-Masina-de-Cusut-Nicoleta.pdf.

Masina automat: de cusut NI COL ETA este des ti na ti u zu- lui casnic pentru cusituri simple, decorative, utilitare sau speciale in mater iale subtiri ~i semigroase. Aceast5 ma sin5 comp lex:, cu o cinem atic 2 si colo rist ici mod ern; si fiabilitate inalti, este rodul experientei indelung ate in productia ma~inilor e cusut de la lntreprinderea Mecanicii Cugir. Antrenati electric, masina are un mers uSor, silentios, fiirii s i fie nec esar un efort mare la coasere. Dup i insusirea instructiunilor de utilizare s i cunoas terea tut uror accesoriilor, cusutul la masin5 devine o plgcere, v5 pune in joc imaginatia dv.

Si descoperiti c5 aces t produs de- vin e o nece sita te. M a ~ i n i e c usu t aflati in dotar ea f amil iei dv., contribuie la realizarea de economii. Cus itu ril e mecanice automate s e ex ecut: cu ajut orul ca- melor ce int ri i n dotarea masinii ~i pe care le putem clas ific a astfel: a ) ~us5tura zigzag cu cama pe care este imprimat nu- msrul 23.01. Acest tip de cusituri are intrebuintiri multiple la bordurat, surfilat, aplicatii, executat monograme simple, aju- rat, montat danteli, executat broderie str5punsi etc.

Manual Utilizare Masina Cusut Electrica NicoletaManual Utilizare Masina Cusut Electrica NicoletaManual Utilizare Masina Cusut Electrica Nicoleta

B) dus5turi decorative ce se realizeazi cu ajutorul came- lor pe care sint imprimate un numar de la 23.02 ping la 23.19. Pe fiecare c a m: este desenat si modelul cusi turi i, reali zat: cu cama respectivg. Apelind la inventivitate si imaginatie, prin combinarea cusiturilor realizate cu diferite came, utilizind cu- lori diferi te de a t:, veti obtine usor benzi decorative deosebit de frumoase. Cusgturile decorative se pot executa si cu ac dublu, obti- nind astfel efecte decorative speciale.

C) Cusgturi utilitare ce se realizeaz: cu ajutorul camelor pe care sint imprimate un num2r. Operatii care necesitau u n tim p ~i efort considerabil ca: tivi t, cusut cu rabatere, stopat, brodat, rnatlas at-vitui t, cugu t fer- moare, incretit, cusut nervuri cu ac dublu) se pot executa cu u~ ur in t5 rin mo ntarea accesor iilo r ma ~i ni i estinate op eratii- lor amintite. Download Hps Panzer Campaigns Moscow `41 Software there. Uti liz Pnd c usi tu ra zigzag ~i accesoriile adecvate, masina poate executa si butoniere simple sau in relief, cusut nasturi, brodat ochiuri, tiv invizibil, aplicat snur. Indian Army Song Jeena To Aise Jeena on this page. Masina are in d otare ~i un l ineal conduc5tor pentru exe- cutarea unor cusaturi paralele cu marginea materialului de cusut.

In caz ul unei utiliz sri s i i ntre tine ri corecte, in c onformi- ta te cu instruct iunile de utilizare ~i intreti nere, producZtoru1 garanteazz maqinile, pe termen de.